พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทากาศเหนือ และพสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน