ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
156
เดือนที่แล้ว
4,291
ปีนี้
10,696
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
198,588
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 1 - 7)10 มี.ค. 2565
2มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (INFOGRAPHIC)1 ก.พ. 2565
3เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.256429 พ.ย. 2564
4หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูที่มีการจัดการลักษณะพิเศษ พ.ศ. 256415 พ.ย. 2564
5การดำเนินการทางวินัย กรณี ปปช ชี้มูล10 ส.ค. 2564
6สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ19 มี.ค. 2564
7หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 25645 มี.ค. 2564
8สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2563
9สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540)1 ต.ค. 2563
10หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 25551 ต.ค. 2563
11หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 256315 ก.ค. 2563
12หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 256322 มิ.ย. 2563
13หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 255816 มี.ค. 2563
14หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 25583 ก.พ. 2563
15แบบประเมินการเลื่อนระดับ (ชง./ชก.) ว 1917 ม.ค. 2563
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 (ชง./ชก.)8 ต.ค. 2562

1