ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
156
เดือนนี้
156
เดือนที่แล้ว
4,291
ปีนี้
10,696
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
198,588
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90

การประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านปงผาง
วันที่ (28 ก.พ. 2566) เวลา 13.00 น. นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับที่ 1 (ครั้งที่ 1/2566) ของเทศบาลตำบลทากาศเหนือ และการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2566
โดยปัญหาความต้องการของบ้านปงผาง ตามมติการประชาคม 5 อันดับแรกคือ
1.ปรับปรุงทางลำลองเข้า-ออกหมู่บ้าน
2.ก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำประปาหมู่บ้าน
3.ติดตั้งเสาสํญญาณโทรศํพท์
4.ขุดบ่อน้ำตื้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค
5.พัฒนาหมู่บ้านให้เปป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

 
28 กุมภาพันธ์ 2566