ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
734
เดือนที่แล้ว
1,879
ปีนี้
734
ปีที่แล้ว
24,220
ทั้งหมด
156,724
ไอพี ของคุณ
3.89.132.163

1
งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านป่าเลา,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (13 มกราคม 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้เลขาฯ และช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านป่าเลา และดำเนินการต่อสายไฟที่ขาดทางขึ้นบ้านผาด่าน
13 มกราคม 2565

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองผึ้ง,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

วันที่ (12 มกราคม 2565) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านหนองผึ่ง

12 มกราคม 2565

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนาด,หมู่ที่ 9 บ้านป่าเลา และหมู่ที่13,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

วันที่ (7 ธันวาคม 2564) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้เลขาฯ และช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนาด,หมู่ที่ 9 บ้านป่าเลา และหมู่ที่13 บ้านดอยคำ

07 มกราคม 2565

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (29 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทากาศเหนือ จำนวน 30 โครงการ และได้อนุมัติไปทั้งหมด 30 โครงการ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ศิริจันทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
29 ธันวาคม 2564

ลงพื้นที่มอบวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการและผู้สูงอาย,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

วันที่ (27 ธันวาคม 2564) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน) ให้แก่นางคำมูล กาญจนาครองไทย บ้านเลขที่ 24 หมู่ 8 บ้านแม่ขนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

27 ธันวาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
เมื่อวันนี้ ( 27ธ.ค. 64 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
สภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ โดยนายอนันต์ โชคอรพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปี พ.ศ.2564
เพื่อรายการการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี งบประมาณ 2564, รายงานสถานะการเงินกองคลัง ประจำปี งบประมาณ 2564, ญัตติเพื่อการพิจารณาการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ โดยนางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาล ได้รับคัดเลือกเป็นเลานุการสภา, ญัตติเพื่อการพิจารณาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดคุรุภัณฑ์ ประเภทคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ, การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564, การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564, การพิจารณารับมอบบ่อน้ำตื้นจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน 4 บ่อ, การพิจารณารับมอบสิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้า ตามโครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานส่งกำลังบำรุง กอ.รมน. จำนวน 1 แห่ง, การพิจารณากำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 และข้อราชการสำคัญอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา โดยมีนายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม.....
27 ธันวาคม 2564

ผู้ว่าฯ ลำพูน มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัย,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
เมื่อวันที่ (25 ธันวาคม 2564) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอแม่ทา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ สมาชิกสภาฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวของบริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 400 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเบื้องต้น
โดยได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวของบริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) เครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนบ้านปงผาง บ้านแม่สะแงะ และบ้านผาด่าน พร้อมทั้ง ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วย ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทากาศเหนือ
25 ธันวาคม 2564

การประชุมหารือแนวทางในการสำรวจและเก็บข้อมูลครัวเรือนของตำบลทากาศ และตำบลทาขุมเงิน ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 น.
นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดการประชุมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พัฒนาการอำเภอแม่ทา เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการสำรวจและเก็บข้อมูลครัวเรือนของตำบลทากาศ และตำบลทาขุมเงิน
24 ธันวาคม 2564

การประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
เมื่อวันที่ (24 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น.
นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม และ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ จำนวน 13 หมู่บ้าน ดำเนินการประชุมหารือ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการสนับสนุนการขอจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เพื่อจะได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
24 ธันวาคม 2564

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลทากาศ ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเขตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงแม่ทา และนักบุญฟรังซีสแห่งอัสซีซี ลำพูน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 10 ราย และมอบขนมให้กับเด็กนักเรียนประถมบนพื้นที่สูง ณ บ้านผาด่าน แม่สะแงะ ปงผาง

23 ธันวาคม 2564

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านหนองผึ้ง,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

เมื่อวันที่ (14 พฤศจิกายน 2564) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ช่างไฟฟ้าเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านหนองผึ้ง

17 ธันวาคม 2564

มหกรรมรวมพลคน TO BE อำเภอแม่ทา,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันที่ (14 ธันวาคม 2564) นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้ นายธนาทร อุตโพธิหา รองนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE อำเภอแม่ทา
อำเภอแม่ทาได้รับเลือกเป็นอำเภอ To Be Number One ของจังหวัดลำพูน และได้ดำเนินการขยายผลขับเคลื่อนกิจกรรม To Be Number One ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลคน TO BE อำเภอแม่ทาขึ้น โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
ณ ลานวิถีชน คนแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
14 ธันวาคม 2564

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมประกาศเจตจำนง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำพูนสะอาด 2565”,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันนี้ ( 9 ธ.ค. 64 ) เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ มอบหมายให้นางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาล ได้เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ของหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ในระดับ AA
ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับจังหวัดลำพูน ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และได้มีการมอบโล่และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ในระดับ AA และระดับ A โดยมีท่าน อนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีครั้งนี้
09 ธันวาคม 2564

เทศบาลตำบลทากาศเหนือร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันนี้ (9 ธ.ค. 64 ) เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ นำโดย นางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาลตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองการศึกษาและกองสาธารณะสุขฯ เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Application Zoom
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
09 ธันวาคม 2564

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทากาศเหนือประจำเดือนธันวาคม,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
วันนี้ ( 8 ธ.ค. 2564 ) เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ได้มีการประชุมพนักงานประจำเดือนธันวาคม โดยมีนายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุม
การประชุมในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการสรุปงานของทุกๆกอง ให้คณะผู้บริหารทราบ
โดยมีนางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลทุกคนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
08 ธันวาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (305 รายการ)