ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
734
เดือนที่แล้ว
1,879
ปีนี้
734
ปีที่แล้ว
24,220
ทั้งหมด
156,724
ไอพี ของคุณ
3.89.132.163

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปี พ.ศ.2564
เมื่อวันนี้ ( 27ธ.ค. 64 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ
สภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ โดยนายอนันต์ โชคอรพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปี พ.ศ.2564
เพื่อรายการการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี งบประมาณ 2564, รายงานสถานะการเงินกองคลัง ประจำปี งบประมาณ 2564, ญัตติเพื่อการพิจารณาการเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ โดยนางสาวสายสมร ศิริษะ ปลัดเทศบาล ได้รับคัดเลือกเป็นเลานุการสภา, ญัตติเพื่อการพิจารณาโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดคุรุภัณฑ์ ประเภทคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ, การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบล เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2564, การพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564, การพิจารณารับมอบบ่อน้ำตื้นจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำนวน 4 บ่อ, การพิจารณารับมอบสิ่งก่อสร้างและคุรุภัณฑ์ของระบบผลิตไฟฟ้า ตามโครงการสูบน้ำเพื่อการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง จากสำนักงานส่งกำลังบำรุง กอ.รมน. จำนวน 1 แห่ง, การพิจารณากำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 และข้อราชการสำคัญอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา โดยมีนายยุทธเดช ขนาดกำจาย นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม.....

 
27 ธันวาคม 2564