ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
753
เดือนที่แล้ว
1,824
ปีนี้
5,760
ปีที่แล้ว
18,509
ทั้งหมด
137,530
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35

ลำดับรายการวันที่
1ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ12 ธ.ค. 2562
2ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต12 ธ.ค. 2562
3ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 ธ.ค. 2562
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ7 ธ.ค. 2562
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ7 ธ.ค. 2562
6การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่7 ธ.ค. 2562
7การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรร7 ธ.ค. 2562
8การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่7 ธ.ค. 2562
9การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ7 ธ.ค. 2562
10การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร-๓๓7 ธ.ค. 2562
11การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ-และทางเข้า-ออกของรถ-เพื่อการอื่นตามม7 ธ.ค. 2562
12การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร7 ธ.ค. 2562
13การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร7 ธ.ค. 2562
14การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท-กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรร7 ธ.ค. 2562
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์7 ธ.ค. 2562
16การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน7 ธ.ค. 2562
17การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป7 ธ.ค. 2562
18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป7 ธ.ค. 2562
19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 ธ.ค. 2562
20การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด7 ธ.ค. 2562

12  >> >|