ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
753
เดือนที่แล้ว
1,824
ปีนี้
5,760
ปีที่แล้ว
18,509
ทั้งหมด
137,530
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35

ลำดับรายการวันที่
1รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ธ.ค. 2563
2รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 256320 เม.ย. 2563
3รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256316 เม.ย. 2563
4รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256316 เม.ย. 2563
5รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 256216 เม.ย. 2563
6รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256313 ม.ค. 2563
7รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256225 ธ.ค. 2562

1