ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
753
เดือนที่แล้ว
1,824
ปีนี้
5,760
ปีที่แล้ว
18,509
ทั้งหมด
137,530
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35

นางจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพัทธนันท์ อะถะกาศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวชนนิกานต์ ไชยชนะใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายมานพ คารินทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายครรชิต สมอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายฉัตรฐพล เรืองเจริญ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


นางรจนา นันตาเวียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทะนัน จินะกาศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเปรียมศักดิ์ โนกาศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอาทิตย์ คำฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนุรักษ์ ปากาศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศิรินภา โนกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวภัทรา กิติกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวประกายดาว มากาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวพิมพินันธ์ วุฒิเปียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายไพฑูรย์ นันตากาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสันติ แสงกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ