ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
1,049
เดือนที่แล้ว
3,258
ปีนี้
13,911
ปีที่แล้ว
24,220
ทั้งหมด
169,901
ไอพี ของคุณ
44.200.171.74

นายธวัชชัย ไทยกรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวภาสินี เจริญศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวชนนิกานต์ ไชยชนะใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ


นายมานพ คารินทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายครรชิต สมอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายฉัตรฐพล เรืองเจริญ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


นางรจนา นันตาเวียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทะนัน จินะกาศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเปรียมศักดิ์ โนกาศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอาทิตย์ คำฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนุรักษ์ ปากาศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศิรินภา โนกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวพิมพินันธ์ วุฒิเปียง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศศิวิมล แสนหงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ