ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
753
เดือนที่แล้ว
1,824
ปีนี้
5,760
ปีที่แล้ว
18,509
ทั้งหมด
137,530
ไอพี ของคุณ
3.238.88.35

ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

01 เมษายน 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการนับคะแนนเล,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง...นายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ
30 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการนับคะแนนเล,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง...สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 1
30 มีนาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการนับคะแนนเล,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง...สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เขตเลือกตั้งที่ 2
30 มีนาคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

โปรดสแกน QR Code หรือกดที่นี่

08 มีนาคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

โปรดแสกน QR Code หรือกดที่นี่

08 มีนาคม 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (3),เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (1),เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน (2),เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทากาศ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทากาศเหนือ

 

05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทา,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทากาศเหนือ

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศเหนือ

05 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
05 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลทากาศเหนือ,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th

เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำบลทากาศเหนือ

 

 

05 ตุลาคม 2563

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลทากาศเหนือ,takadnua.go.th
24 สิงหาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)