ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

มูลนิธิ

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
173
เดือนนี้
947
เดือนที่แล้ว
6,135
ปีนี้
57,625
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
245,517
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการตรวจสอบ29 มี.ค. 2566
2รายงานการรับ-จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ต.ค. 2565
3รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ธ.ค. 2563
4รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 256320 เม.ย. 2563
5รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 256216 เม.ย. 2563
6รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256316 เม.ย. 2563
7รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256316 เม.ย. 2563
8รานงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256311 มี.ค. 2563
9รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256313 ม.ค. 2563
10รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256225 ธ.ค. 2562

1