ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

มูลนิธิ

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
173
เดือนนี้
947
เดือนที่แล้ว
6,135
ปีนี้
57,625
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
245,517
ไอพี ของคุณ
44.212.94.18

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 256624 เม.ย. 2566
2สรุปขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น31 มี.ค. 2566
3คู่มือการจัดทำและการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-25691 ก.พ. 2566
4การลงโทษพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ5 ม.ค. 2566
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน1 ธ.ค. 2565
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครู 2565 (PA) 1 ธ.ค. 2565
7กำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256529 พ.ย. 2565
8กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25656 ต.ค. 2565
9ปฏิทิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการ3 ต.ค. 2565
10มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 1 - 7)10 มี.ค. 2565
11มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (INFOGRAPHIC)1 ก.พ. 2565
12เงินเพิ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.256429 พ.ย. 2564
13หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูที่มีการจัดการลักษณะพิเศษ พ.ศ. 256415 พ.ย. 2564
14การดำเนินการทางวินัย กรณี ปปช ชี้มูล10 ส.ค. 2564
15สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ19 มี.ค. 2564
16หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 25645 มี.ค. 2564
17สรุประเบียบการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2563
18สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540)1 ต.ค. 2563
19หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 25551 ต.ค. 2563
20หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 256315 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|