ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทากาศเหนือ ติดต่อสอบถาม 053-976998 แจ้งเหตุด่วน 099-9750597 , 097-9321675 แฟกซ์. 053-976998 ต่อ 207

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 26/11/2562
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
342
เดือนนี้
342
เดือนที่แล้ว
5,341
ปีนี้
20,761
ปีที่แล้ว
31,902
ทั้งหมด
208,653
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47

ว่าที่ร้อยตรีปรเมศ อินโองการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางพัทธนันท์ รักดิษฐ์สกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวภาสินี เจริญศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม


นางสาวชนัญญา คงสมัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)


นางสาวชนนิกานต์ ไชยชนะใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ


นายมานพ คารินทา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายครรชิต สมอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายฉัตรฐพล เรืองเจริญ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)


นางรจนา นันตาเวียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทะนัน จินะกาศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอาทิตย์ คำฤทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอนุรักษ์ ปากาศ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศิรินภา โนกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวลัดดา หะกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ